Biskupi włocławscy

1133; WSB, IV, 149-150

1148; WłSB, IV, 173-174

1161, 1180; PSB, XXIV, 66

1187, 1198; PSB, XLIII, 131

1027, 1212; PSB, I, 319

1215, 1220; PSB, I, 319

1222-1252; PSB, I, 319

1252-1275; WłSB, V, 163-166

1275-1283; PSB, I, 46

1284-1300; SBPN. IV, 340-343

1300-1323; PSB, VII, 408-409

1323-1364; PSB, XIX, 15-18

1364-1383; Zasłużeni dla Włocławka, Włocławek 1991, 64-65

elekt kapituły 1383

książę opolski 1384-1389 i 1402-1421; PSB, X, 436-438

książę legnicki 1389-1938; PSB, IX, 419

1399-1402, późn. abp gnieźn.; PSB, XVI, 261-262

1421-1428; SBPN, II, 271-275

1428-1433; PSB, XLVI, 439-447

1434-1449, późn. abp gnieźn.; PSB, XIV, 142-144

nominat papieski 1449-1450; PSB, XVI, 542-544

1450-1463, późn. bp krak. i abp gnieźn.; PSB, IX, 55—57

1463-1464, późn. bp krak.; PSB, X, 443-445

1464-1473, późn. abp gnieźn.; PSB, X, 364-367

1473-1480, późn. abp gnieźn; PSB, XXIII, 784-786

1481-1483; PSB, XXIV, 132—133

1484-1494; PSB, XXVI, 386-387

1494-1503; PSB, XVI, 270-271

1503-1513; PSB, XIX, 4-7

1513-1531, późn. abp gnieźn.; PSB, V, 409-412

1531-1537; PSB, XII, 74-76

1538-1542; PSB, VIII, 409-412

1543-1546, późn. abp gnieźn.; PSB, VI, 145—150

1546-1551, późn. bp krak.; WłSB, V, 170-173

1551-1557; PSB, V, 380-382

1557(1561)-1562, późn. abp gnieźn.; WłSB, II, 188-191

1562-1567; WłSB, III, 193

1567-1581, późn. abp gnieźn.; PSB, XII, 77-82

1581-1600; PSB, XXXII, 355—365

1600-1604, późn. abp gnieźn.; EKośc, XXVIII, 226-228

1604-1707, późn. bp krak; Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic: słownik biograficzny, kalendarium, Włocławek — Kowal 2008, 23-32

1607-1608, późn. abp gnieźn.; PSB, I, 286-289

1608-1609; PSB, XXIX, 265-271

1610-1616, późn. abp gnieźn.; PSB, VII, 382-384

1616-1622; EKośc, XXXII, 266-267

1623-1630, późn. bp krak.; PSB, XVII, 415-417

1631-1641, późn. abp gnieźn; PSB, XVIII, 491-493

1642-1654; PSB, VIII, 146-148

1655-1673, późn. abp nom. gnieźn.; PSB, IV, 281-282

1674; PSB, VII, 376-378

1677-1680; PSB, XXXV, 229-231

1681-1691; PSB, XIX, 108-109

1692-1700, późn. bp krak.; PSB, V, 36-38

1700-1706, późn. abp gnieźn.; EKośc, XXVII, 496-503

1706-1720, późn. bp krak.; PSB, XLVII, 26

1720-1739, późn. abp gnieźn.; EKośc, XXVII, 505-508

1739-1741; PSB, VIII, 478-480

1741-1751; PSB, IV, 195-196

1752-1763; PSB, V, 83-85

1763-1777, późn. abp gnieźn.; PSB, XXIV, 540-546

1777-1806; PSB, XXXIII, 334-338


1806-1815 - vacat (adm. Ignacy Stanisław Czyżewski; PSB, IV, 381)


1715-1718, późn. abp warsz.; PSB, XIX, 279—280 


Biskupi kujawsko-pomorscy 1818-1925 

 

1819-1822; WSB, IV, 188-189

1823-1831; PSB, XV, 55-56


1831-1836 — vacat


1836-1850; WłSB, IV, 163-164


1850-1856 — vacat


1856-1867; PSB, XX, 74


1867-1875 — vacat


1875—1883, późn. abp warsz.; PSB, XXVII, 580-582

1883—1902; PSB, I, 449

1902-1927; WłSB, I, 186-188 


Biskupi włocławscy od 1925 


1927-1928; PSB, XV, 464-465

1929-1951; PSB, XXIX, 741-742

1951-1968; PSB, XXV, 488-489

1969-1986; WłSB I, 185-186

1987-1992, późn. abp gnieźn.

1992-2003

2003-2021

2021-