Biskupi pomocniczy

Różne opracowania podają inna liczbę biskupów sufraganów.

Diecezja Włocławska 2000 - 52 biskupów

Rocznik Diecezji Włocławskiej 2011 - 52 biskupów

Biskupi Kościoła katolickiego w Polsce - 57 biskupów

Lista na podstawie Diecezja Włocławska 200 i Rocznik Diecezji Włocławskiej 2011:

Biskupi sufragani włocławscy 

 

późn. bp chełmiński 1392—1394; Chodyński: Sufragani, 29-30

1404, 1411; Chodyński: Sufragani, 30

bp termopoleński, oficjał włocł. ok. 1400-1414; Chodyński: Sufragani, 30

bp lidoryceński 1417; Chodyński: Sufragani, 30-31

bp marocheński 1490; Chodyński: Sufragani, 31

bp margaryteński, jedn. sufr. płocki 1496; Chodyński: Sufragani, 31

bp aureński, opat cyst. z Koronowa 1502; PSB, XLIII, 151-152

bp margaryteński, kan. włocł. 1515-1540; Chodyński: Sufragani, 32

bp margaryteński, archid. włocł., późn. bp kamieniecki i przemyski 1540-1546; PSB, V, 71-73

bp margaryteński, oficjał gdański 1546-1548; Chodyński: Sufragani, 33-34

bp margaryteński, archid. pom. 1550-1553; Chodyński: Sufragani, 35-36

bp margaryteński, oficjał włocł. 1554-1559; Chodyński: Sufragani, 36-37

bp margaryteński, archid. włocł. 1559-1562; Chodyński: Sufragani, 37-39

opat cystersów z Oliwy, bp margaryteński 1562; PSB, VI, 410-411

bp margaryteński, opat cyst., z Koronowa 1566; Chodyński: Sufragani, 40-41

bp margaryteński, kan. włocł. 1574-1575; Chodyński: Sufragani, 41

bp margaryteński, oficjał włocł. 1579-1585; Chodyński: Sufragani, 42

bp margaryteński 1587-1593; PSB, XXXII, 373-375

bp margaryteński, oficjał włocł. 1597-1617; Chodyński: Sufragani, 46-49

bp margaryteński, archid. pom. 1617-1632; PSB, XX, 536-537

bp margaryteński, archid. dobrzyński 1635-1638; Chodyński: Sufragani, 50-51

bp margaryteński, kan. włocł. 1639-1642; Chodyński: Sufragani, 51-52

bp margaryteński, archid. warsz. 1643-1648; PSB, XXI, 44—45

bp argineński 1649-1652; Chodyński: Sufragani, 58-60

bp margaryteński, archid. łucki 1653; Chodyński: Sufragani, 60-61

bp margaryteński, kustosz wolborski 1654-1677; PSB, V, 297-298

bp marochieński, kust. włocł. 1679-1692; Chodyński: Sufragani, 64-66

bp ordoneński, archid. pom. 1695-1706; PSB, I, 47—48

bp serepteński, dziek. włocł, 1707-1723; Chodyński: Sufragani, 67-69

bp antinopolitański, archid. włocł. 1725-1737; PSB, XIII, 146-148

bp aksiareński, kan. gnieźn. 1737-1739; Chodyński: Sufragani, 70-72

bp toroneński, prep. włocł. 1740-1759; Chodyński: Sufragani, 72-74

bp lambestyneński, kan. włocł. 1759-1788; PSB, V, 89

bp toroneński, dziek. włocł. 1789-1794; Chodyński: Sufragani, 75-77

bp eretrieński, oficj. kuj., późn. bp podlaski 1794—1818; PSB, XVII, 241

bp areteński, oficjał włocł., późn. bp lubelski 1819-1825; PSB, VI, 179

bp karystyneński, archid. włocł., późn. bp sandomierski 1838—1844; PSB, VIII, 215-216

bp rodiopolski, kust. włocł. 1844-1861; PSB, XVIII, 501-502

bp trojański, archid. włocł. 1883-1887; WSB, III, 133-134

bp serreński 1890-1903; PSB, XIV, 314

bp achantyński, późn. bp włocławski 1918-1827

bp askalonitański, wik. gen., i oficjał 1918-1938; PSB, XXIV, 652-653

bp lampeński, wik., gen. i oficjał włocł. 1939-1943; PSB, XIV, 601-602

bp oryzeński, wik., gen. włocł. 1946—1962; PSB, XIV, 118-119

bp zoroleński, wik. gen. włocł., późn. bp szczecińsko-kamieński 1963-1979

bp bityleński, późn. bp włocł. 1963-1968; WłSB, I, 185-186

bp fidolomeński, wik. gen. włocł. 1973-2009; Wszystkim dziękuję, Włocławek 2010

bp tuliański, wik. gen. włocł. 1981-2003 WłSB, I, 3-5

bp tygeński, wik. gen. włocł. 1999-

 

 

Biskupi sufragani pomorscy

bp sipoleński 1766-1775; Chodyński: Sufragani, 86-88

bp larnendeński 1776-1781, późn. bp chełmski; PSB, VII, 285-286

bp cezaropolitański 1781-1799; PSB, VIII, 447-448