Autorzy prac o Diecezji włocławskiej

Ks. Andrzej Bruździński

Ks. Mariusz Budkiewicz

Ks. Stanisław Chodyński

Ks. Zenon Chodyński

Ks. Józef Dębiński

Ks. Tomasz Kaczmarek

Ks. Witold Kujawski

Ks. Stanisław Librowski

Ks. Antoni Poniński

Ks. Kazimierz Rulka

Ks. Józef Szymański

Ks. Henryk Witczak