Ks. kan. dr Henryk Witczak

Data i miejsce urodzenia:

28.02.1964, Konin


Adres:

Ul. Portowa 2

62-510 Konin

Tel. 603092705

email: hwitczak@eta.pl


WYKSZTAŁCENIE:

1970-1978 – szkoła podstawowa w Koninie

1984 – matura w Technikum Górniczych w Koninie

1984 1990 - studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku

PRZEBIEG PRACY DUSZPASTERSKIEJ

1990 - świecenia kapłańskie;

1990 - 1992 –wikariusz w parafii w Dobrej i katecheta w szkołach podstawowych w Dobrej, Mikulicach i przedszkolu w Dobrej;

1992 - 1994 –wikariusz w parafii bł. Bp Michała Kozala w Lipnie, katecheta w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lipnie;

1994 - 2000 – wikariusz w parafii św. Józefa we Włocławku, katecheta w Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Mechanicznych we Włocławku;

2000 - 2007 –wikariusz w parafii św. Wojciecha w Koninie, katecheta w Zespole Szkół Górniczych i Zespole Szkół Budowlanych w Koninie;

2007 - 2008 - proboszcz parafii św. Macieja w Głuchowie, katecheta w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich;

2008 - 2011 - proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie;

2011 - 2021 - proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku

2011 - 2015 - dziekan dekanatu włocławskiego I

2017 - 2021 - wicedziekan dekanatu włocławskiego I

2019 - kan. hon. Kapituły Katedralnej we Włocławku

2021 - proboszcz parafii św. Wojciecha Konin

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-NAUKOWA

2000 –magisterium z teologii, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, sekcja św. Jana Chrzciciela oddział we Włocławku

2003 –licencjat z historii Kościoła starożytnego i średniowiecznego, Wydział Teologiczny UMK Toruń

2004 – kurs „ad lauream” Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

2006 – doktorat na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (na podstawie pracy „Dzieje parafii św. Bartłomieja w Koninie do roku 1818”)

2006 – wykłady historii Kościoła i prowadzenie Seminarium naukowego z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. Jana Chrzciciela, oddział we Włocławku Studium Teologii w Koninie;

2009 – 2015- wicedyrektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcja św. Jana Chrzciciela, oddział we Włocławku Studium Teologii w Koninie;

2010 – 2011 – ćwiczenia z historii Kościoła w WSD Bydgoszcz

2013 – wiceprezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Włocławku

2015-2016 – dyrektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie sekcja św. Jana Chrzciciela, Studium Teologii we Włocławku z siedzibą w Koninie

2021 – zastępca redaktora naczelnego „Studia Włocławskie” (rocznik)

 

Ks. dr Henryk Witczak

WYKAZ PRAC

I. Książki

1. Z życia religijnego w Królewskim mieście Koninie, Włocławek 2006, (praca doktorska w wersji drukowanej, przy zmienionym tytule);

2. Dziedzictwo wieków – z dziejów Gminy Kawęczyn, Kawęczyn-Konin 2010;

3. Z dziejów parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej, Dobra 2014;

4. Z życia religijnego w parafii Wola-Trutowo, Włocławek 2020;

5. Duchowieństwo parafialne na terenie Gminy Kawęczyn 1521-2021, Włocławek-Kawęczyn 2021;

6. Z życia religijnego w Królewskim mieście Koninie, Włocławek 2023, (wydanie drugie, uzupełnione)

 

II. Artykuły w pracach zbiorowych

  1. Xenodochium Świętego Ducha w Koninie, w: Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim, księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, pr. zb. pod red. A. N i e m i r a, K. R u l k a, J. S z y m a ń s k i, Włocławek 2010, s.181-196;

  2. Życie religijne, (współautorstwo z J. Łojko), w: Civitas Konin. Dzieje miasta i starostwa do schyłku XVIII wieku, część I, pr. zb. pod red. J. Łojko, Konin 2011, s.243-288;

  3. Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Golinie do roku 2000, [w:] 650 lat Goliny, praca zbiorowa pod redakcją Kinga Szykowna, Zbigniew Nabzdyk, Golina 2012, s.16-24;

  4. Miła pamięć wiernych i szlachetnych serc - z dziejów parafii św. Wojciecha w Koninie, w: Parafia św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu wczoraj i dziś, pr. zb., Konin 2014, s. 11-305;

  5. Z dziejów parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie, w: M. G ó r z y ń s k i, Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, cz.2, t. 2, – Architektura i sztuka sakralna, s. 393-404;

6. Stare Miasto. Dzieje parafii w latach 1818-1939. Diecezja kujawsko-kaliska i przynależność do niej Starego Miasta, w: Dzieje parafii Stare Miasto koło Konina, pr. zb. pod red. M. Dereszewski, J. Łojko, Konin 2016, s. 83-112.

  7. Zarys dziejów ziemi dobrzyńskiej od czasów prehistorycznych do epoki rozbiorowej, w: 300 lat karmelitów w Trutowie, pr. zb. pod red. ks. J. Dębińskiego, Trutowo 2017, s. 91-131;

  8. Parafia Wola i jej translokata do Trutowa, w: 300 lat karmelitów w Trutowie, pr. zb. pod red. ks. J. Dębińskiego, Trutowo 2017, s. 203-227;

  9. Dzieje klasztoru i parafii św. Anny w Trutowie, w: 300 lat karmelitów w Trutowie, pr. zb. pod red. ks. J. Dębińskiego, Trutowo 2017, s. 229-300;

10. Sanktuaria jako miejsca kultu w diecezji włocławskiej. Troska o istniejące i powołanie nowych przez Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, w: Ubi Episcopus ibi Ecclesia. Jubileusz posługi Ks. Bp. Wiesława Alojzego Meringa w Diecezji Włocławskiej, pr. zb. pod red. A. Tomalaka, Włocławek 2019, s. 301-326;

11.Pan kiedyś stanął nad brzegiem”, w: 450 lat Almae Matris Vladislaviensis – Księga Jubileuszowa, praca zbiorowa pod redakcją J. Szymańskiego, Włocławek 2019, s. 337-340.

12. Biskup Bronisław Jan Maria Dembowski, w: Zostańcie z Bogiem. Dla upamiętnienia życia i posługi Bronisława Dembowskiego (1927-2019), praca zbiorowa pod redakcją ks. A. Niemira, Włocławek 2020, s. 7-13;

 

III. Artykuły opublikowane w Studiach Włocławskich (StWł) - wydawnictwo Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku:

  1. Z dziejów kościoła świętego Wojciecha w Koninie (Morzysławiu), t. 11(2009), s. 304-315;

  2. Z dziejów parafii i sanktuarium Pani Kujaw w Ostrowąsie, t. 12(2009), s. 197-209;

  3. Świątynie w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie, t.13(2011), s.150-167;

  4. Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Koninie, t.14(2012), s. 539-556;

  5. Liber beneficiorum Jana Łaskiego – nieodzowne źródło do poznania dziejów parafii na terenie obecnej diecezji włocławskiej, t.15(2013), s.135-154.

  6. Źródła do dziejów parafii obecnej diecezji włocławskiej wcześniej należących do Archidiecezji Gnieźnieńskiej znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku na przykładzie parafii Dobra, t. 16(2014), s. 450-466;

  7. Kalendarium życia bp. dr. Wiesława Alojzego Meringa, t.17(2015), s.11-12;

  8. Powstanie i rozwój sieci parafialnej we Włocławku, t.17(2015), s. 383-408;

  9. Z dziejów fundacji Jana Rętwińskiego w Trutowie, t.18(2016), s. 423-450;

10. Życiorys ks. dr. hab. Lecha Króla, t. 19(2017), s. 9-13;

11. Chrystianizacja Polski i początki chrześcijaństwa we Włocławku, t. 19(2017), s. 527-546;

12. Tematyka włocławska w „Studiach Włocławskich w latach 1998-2017, t. 20(2018), s. 181-220;

13. Dzieje włocławskiej placówki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, t. 21(2019), s. 627-664;

14. Promowanie kadr i dydaktyczne osiągnięcia ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego, t. 22(2020), s. 9-45;

15. Duchowieństwo dekanatu konińskiego Diecezji kujawsko-kaliskiej na tle dekanatów sąsiednich w połowie XIX wieku, t. 22(2020), s. 469-500;

16. Obrona „dolnej Wisły” i bitwa o Włocławek jako istotny epizod Bitwy Warszawskiej 1920r.”, t. 23(2021), s. 528-552;

17. Ks. Idzi Benedykt Radziszewski – uczeń i student, t. 24(2022), s. 9-35.

18. Diecezja włocławska – powstanie i jej etapy organizacyjne, t. 25 (2023), s. 329-370

19.  Z dziejów Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, t. 25(2023), s. 504-545

 

IV. Artykuły opublikowane w Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich (ZK-D)

1. Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych na rzecz społeczności Włocławka w okresie międzywojennym, t. 35(2020), s. 31-60;

 

V. Biogramy we Włocławskim Słowniku Biograficznym (WSłB) – wydawnictwo Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

  1. Cieślak Bolesław, t. 7(2018), s. 30-32;

  2. Grabowski Adam Stanisław h. Zbiświcz, t. 7(2018), s. 48-50;

  3. Cieślak Franciszek, t. 8(2020), s. 36-38;

  4. Mikulski Feliks, t. 8(2020), s. 113-114;

  5. Szaniawski Konstantyn Felicjan, t. 8(2020), s. 166-175;

  6. Szembek Stanisław, t. 8(2020), s. 176-180;

  7. Chmielewski Stanisław Kostka, t. 9(2021), s. 30-31;

  8. Czacki Saturnin, t. 9(2021), s. 34-35;

  9. Fijałek Jan Nepomucen, t. 9(2021), s. 50-52;

10. Gmachowski Wincenty, t. 9(2021), s. 65-66;

11. Kabata Jan, t. 9(2021), s. 86;

12. Korpusińscy Tadeusz Alojzy, t. 9(2021), s. 102-103;

 

VI. Recenzje i sprawozdania

1. Recenzja pozycji - „Wiara rodzi się ze słuchania” autorstwa ks. Z. Szygendy, wydana przez Wydawnictwo Rolników, Włocławek 2015, w: AK t.164(2015), s. 611-613;

2. Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2016, StWł, t. 19(2017), s. 667-673 (współautorstwo z J. Boruckim);

3. Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2018, StWł, t. 21(2019), s. 741-751 (współautorstwo z J. Boruckim);

4. Recenzja pozycji - Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818-1925, Włocławek 2018, 1314s., w: StWł, t. 21(2019), s. 764-768.

5. Recenzja pozycji - Zbigniew Szygenda, To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje, Włocławek 2020, 215s., w: AK, t. 175(2020), z. 1(668), s. 204-206.

6. Recenzja pozycji – Włocławski słownik biograficzny, t. 1-8, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2006-2020, w: AK, t.175(2020), z. 3(670), s. 615-617.

7. In perpetuam rei memoriam. Troska biskupa Wiesława Meringa o dziedzictwo kulturowe i materialne diecezji włocławskiej, Włocławek 2020, 189s., w: StWł, t. 23(2021), s. 707-710.

 

VII. Wykłady otwarte

A. 30.11.2012r "Liber beneficjorum Jana Łaskiego - nieodzowne źródło do poznania dziejów parafii na terenie obecnej diecezji włocławskiej"

B. 12.06.2013 "Źródła do dziejów parafii obecnej diecezji włocławskiej wcześniej należących do Archidiecezji Gnieźnieńskiej"

C. 2019r "Dzieje włocławskiej placówki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi"

D. 16.06.2020 „Bitwa Warszawska 1920 – epizod włocławski. Fakty i pamięć o nich”

E. 17.09.2022 „Dzieje Konina w XII i XIII w”

 

VIII

Audycje radiowe

A. „O obronie Włocławka w 1920”, radio PIK

 

IX. Kazania

1. Wygłoszone w katedrze włocławskiej w dniu 14.06.2019 z racji Patrona Miasta bp. Michała Kozala, w: Miesięcznik, t.102, 2019, s. 772-778

 

 

X. Artykuły popularno-naukowe

A. 1. 900 lat diecezji włocławskiej, „Kalendarz Rolników 2023”, Włocławek 2022, s. 128-131.

 

B. Prace opublikowane w Adalbertusie (Adalbertus – tygodnik wychodzący w parafii św. Wojciecha w Koninie. Teksty dostępne w wersji elektronicznej na stronie parafialnej pod adresem: www. swwojciech.org):

1. Parafia św. Wojciecha w Koninie – Morzysławiu (cz. I), nr 1/2004, s. 6-7;

2. Parafia św. Wojciecha w Koninie – Morzysławiu (cz. II), nr 2/2004, s. 3;

3. Stolico Mądrości –módl się za nami, nr 1/2005, s. 3;

4. Ikona – spotkanie człowieka z Bogiem, nr 2/2005, s. 1-2;

5.Wielka Sobota – w oczekiwaniu, nr 12/2005, s. 5;

6. Królowo Polski – módl się za nami, nr 18/2005, s. 1-2;

7. Przegląd katolicki o naszej parafii w 1880 r., nr 28/2005, s. 6;

8. Xenodochium Świętego Ducha, nr 29/2005, s. 5;

9. Myśl społeczna w naukach Jana Pawła II–konferencja w PWSZ w Koninie, nr 38/2005,s.3;

10. Dlaczego o Koninie ?, nr 1/2006, s. 6;

11. Konin Miasto Królewskie, nr 2/2006, s. 6;

12. Parafia w Koninie, nr 3/2006,s.6;

13. Uposażenie parafii, nr 4/2006,s.6;

14. Świątynie na terenie parafii: Kościół św. Bartłomieja (farny), nr 5/2006, s. 6;

15. Niezwykłe krzesło. Święto Katedry św. Piotra, nr 8/2006, s. 1-2;

16. Świątynie na terenie parafii: kościół Świętego Ducha, nr 8/2006, s. 6;

17. Świątynie na terenie parafii: kościół klasztorny, nr 9/2006, s.6;

18. Do zobaczenia w drodze, nr 13/2006, s.6;

19. Prowizor lub witryk, nr14/2006, s. 6;

20. Parafia w sądzie, nr 15/2006, s. 6;

21. Gospodarstwo proboszcza, nr 17/2006, s. 6;

22. Świętowanie w niedzielę, nr 1/2007, s. 6.

 

C. Prace opublikowane w Koninianach (Koniniana - dodatek regionalny do Przeglądu Konińskiego, dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: http://koniniana.netstrefa.com.pl):

1. Xenodochium Świętego Ducha, nr 1: 2004, s. II;

2. O kościele i parafii morzysławskiej słów kilka, nr10: 2004, s. III.

 

XI. Prace magisterskie powstałe pod kierunkiem ks. dr. H. Witczaka na Seminarium naukowym z historii Kościoła

 

A. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie sekcja św. Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Koninie (chronologicznie)

2007

 - F i l i p o w i c z M., Z historii parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i Świętego Mikołaja w Malanowie w latach 1874-2002;

 - K a ź m i e r c z a k M., Dzieje parafii Biskupice Ołoboczne w latach 1945-2002;

 - T r o c h a I., Historia parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie w latach 1982-2005;

2008

 - C i c h a r z e w s k a D., Z dziejów parafii Szczury i Górzno;

 - D u d k a W. A., Dzieje parafii Świnice Warckie w latach 1945-2005;

 - Z i e l i ń s k a M. M., Z dziejów Księży Marianów w Licheniu;

2009

 - K i e r m a s z S., Stan badan nad życiem i kultem błogosławionego Bogumiła;

 - K o ł a t a J., Z dziejów parafii w Kowalach Pańskich do roku 2007;

2010

 - K u b a c k i Ł., Z dziejów parafii Janiszew;

 - O r ł o w s k a R., Z dziejów parafii św. Wojciecha w Koninie w latach 1945-2005;

2011

 - D u r k i e w i c z A. M., Z dziejów parafii Wszystkich Świętych w Dzierzbinie do roku 2010;

 - G a l a n k i e w i c z M. M., Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzierżawach w latach 1958-2009;

 - W i n c i a s z e k W., Z dziejów parafii św. Marii Magdaleny w Koninie w latach 1969-2010;

2012

 - C z e k a ł a M. J., Z dziejów parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Gosławicach;

 - R o m e k P., Z dziejów parafii Głuchów;

2013

 - T r i t t J., Z dziejów parafii Kowalewo Opactwo do roku 2012;

2014

 - F r o n t c z a k K., Dzieje parafii Skórzewo 1910-2010;

 - G o ś l i ń s k a K. T., Dzieje parafii św. Andrzeja Apostoła w Tokarach;

2015

 - G l e g o ł a L., Z dziejów parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Kramsku;

 - W i t a s z e k T., Z dziejów parafii św. Mikołaja Biskupa w Brudzewie do roku 2010;

2016

 - Ł y s i a k vel K e m p i ń s k i D., Z dziejów parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Russocicach w latach od 1818 do czasów obecnych.

2019

 - S l i w o w s k i M. S., Z dziejów parafii św. Stanisława BM we Włocławku w latach 1922-2016.

 

B. Akademia Katolicka w Warszawie, Studium Teologii w Koninie (chronologicznie)

2021

 - P a s i k M. D., Z dziejów parafii Brudzew w Diecezji włocławskiej 1925-2018.

 - T u l i s z M. A., Życie religijne i kulturalne Polaków w Danii w latach 1892-1939.

 

XII. Prace magisterskie recenzowane przez ks. dr. Henryka Witczaka:

 

A. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie sekcja św. Jana Chrzciciela, Studium w Teologii w Koninie (chronologicznie)

2007

 - W a l k o w s k a E. M., Duszpasterstwo pracownicze przy parafii św. Maksymiliana w Koninie w latach 1980-2003, promotor ks. dr M. Marguż;

2009

 - G ó r o w s k i R., Alkoholik i jego rodzina. Studium indywidualnego przypadku na podstawie materiałów formacyjnych duszpasterstwa trzeźwości, promotor ks. dr Andrzej Pryba;

 - H y ż a M., Pojęcie nawrócenia w świetle Księgi Jeremiasza, promotor ks. dr M. Raszewski;

2010

 - A n t c z a k B.D., Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych VI niedzieli wielkanocnej roku „C” w polskim kaznodziejstwie, promotor ks. dr W. Karasiński;

 - G ł o w a c k i K., Teologia i celebracja sakramentu chrztu dorosłych w obrzędzie chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych Ordo Initiationis Christianae adultorum, promotor ks. dr W. Karasiński;

 - K a c z m a r e k P., Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty wzorem „wyobraźni miłosierdzia” w teologicznej literaturze polskojęzycznej, promotor ks. dr T. Michalski;

 - K m i e ć M.K., Moralny wymiar modlitwy chrześcijańskiej w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, promotor ks. dr A. Niemira;

 - K r a s i ń s k a-S k o w r o n A. M., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na przykładzie Zespołu Placówek Opiekuńczo-wychowawczych „Rodzina Maryi” w Szamotułach, promotor ks. dr A. Pryba;

2011

 - D a n i e l e w s k i M.R., Soteriologiczne znaczenie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w polskojęzycznej literaturze teologicznej w latach 1965-1990, promotor ks. dr D. Kaliński;

 - M a c i k o w s k a W.T., Czystość małżeńska w świetle dokumentów Papieskiej rady do spraw Rodziny „Ludzka płciowość: prawda i znaczenie”, promotor ks. A. Pryba;

 - P l i s z k a E.A., Obraz Baranka w świetle Apokalipsy św. Jana, promotor ks. dr M. Raszewski;

2012

 - B a r t ł o m i e j c z a k R., Kanoniczne skutki przeszkody występku w świetle prawa małżeńskiego Kościoła Katolickiego, promotor ks. dr K. Graczyk;

 - B i s k u p s k a I., Zaburzenia osobowości jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa na podstawie akt spraw prowadzonych przez Sąd Biskupi we Włocławku w roku 1994, promotor ks. dr K. Graczyk;

 - G a j N. A., Wpływ wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa sakramentalnego w świetle kanonu 1095 KPK, promotor ks. dr K. Graczyk;

 - J a r o ń s k a B. D., Narkomania i wpływ jej skutków na dobro małżonków i dobro potomstwa w świetle wybranych wyroków Roty Rzymskiej, promotor ks. dr K. Graczyk;

 - N a w r o c k a-M a r s z a ł e k M. E., Błąd determinujący wolę co do nierozerwalności małżeństwa przyczyną nieważności wyrażenia zgody małżeńskiej, promotor ks. K. Graczyk;

 - P o n i e d z i a ł e k A., Niepoczytalność i jej wpływ na ważne wyrażenie zgody małżeńskiej, promotor ks. dr K. Graczyk;

 - P r z e s z ł o A., Chrześcijańska nauka o przebaczeniu wobec zjawiska fatum w świetle doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, promotor ks. dr D. Kaliński;

 - W e s o ł o w s k a U. D., Aspekt paschalny liturgii Wielkiego Piątku na podstawie Mszału Rzymskiego Pawła VI, promotor ks. dr W. Karasiński;

 - W o j c i e c h o w s k a K.B., Wymiar prawny miłości małżeńskiej w nauce prawa kanonicznego, promotor ks. dr K. Graczyk;

 - Z i ó ł k o w s k i J.W., Moralne zasady udziału katolików świeckich w życiu politycznym i społecznym w oparciu o współczesne nauczanie Kościoła, promotor ks. dr J. Bąk;

2013

 - K a ź m i e r c z a k M., Proces dojrzewania religijnego świętego Augustyna na podstawie „Wyznań” i „Solilokwii” jego autorstwa, promotor ks. dr hab. T. Kaczmarek;

 - L i c z b i ń s k a A. M., Cudotwórcza moc Jezusa na podstawie perykopy o uzdrowieniu niewidomego w Betsaidzie. Analiza egzegetyczno- teologiczna MK 8,22-26, promotor ks. dr M. Raszewski;

 - K r z y ż a k B. K., Apokaliptyczna wizja Baranka i odkupionych. Studium egzegetyczno-teologiczne Ap 14, 1-5, promotor ks. dr M. Raszewski;

 - C i e s i e l s k i D., Kerygmatyczny charakter perykopy o nieurodzajnej fidze i doskonałej wierze. Studium egzegetyczno-Teologiczne Mt21, 18-22, promotor ks. dr M. Raszewski;

 - G o ł ę b i o w s k a E., Chrystus jako Pasterz w świetle przypowieści o zagubionej owcy. Analiza egzegetyczno-teologiczna Mt 18, 10-14, promotor ks. dr M. Raszewski;

 - P o c h a n k e M., Chrześcijaństwo jako prawdziwa religia w ujęciu Josepha Ratzingera, promotor ks. dr hab. L. Fic;

 - R a t a j c z a k A.M., Prawa małżonków i rodziny w prawodawstwie Jana Pawła II, promotor ks. dr K. Graczyk;

2014

 - K r z o s Z. A., Wizja Nowego Jeruzalem w świetle Ap 21,1-22,15. Studium egzegetyczno- teologiczne, promotor ks. dr. M. Raszewski;

 - S t o k o w s k a B., Typologia biblijna w twórczości Zofii Urbanowskiej. Studium biblijno-literackie, promotor ks. dr M. Raszewski;

2016

 - P l u t a B. E., Pojęcie nawrócenia w świetle wybranych fragmentów Księgi proroka Izajasza, promotor ks. dr M. Raszewski;

 - W i ś n i e w s k i J. S, Księża diecezji łuckiej, którzy po II wojnie światowej pracowali w diecezji włocławskiej, promotor ks. dr hab. W. Kujawski;

2019

 - M a c i e j o w s k a M. K., Wychowanie moralne w artykułach Tygodnika Rolników „Obserwator” (1995-2005), promotor ks. dr hab. A. Pryba;

 - S o ł t y s i a k A., „Ojcze nasz” jako wzór modlitwy chrześcijańskiej w relacji św. Łukasza. Studium egzegetyczno-teologiczne Łk 11, 1-4, promotor ks. dr M. Raszewski;

 - T w a r d o w s k i L. M., Więź miłości małżeńskiej obrazem i znakiem przymierza Boga z ludem na podstawie katechez środowych św. Jana Pawła II, promotor ks. dr hab. A. Pryba;

 - W i t a s i a k A. Z., Jezus jako egzorcysta w świetle uzdrowienia dwóch opętanych. Studium egzegetyczno-filozoficzne Mt 8, 28-34, promotor ks. dr M. Raszewski;

 - Z a p o r a M. E., Święty Bóg uświęcicielem swego ludu według Kpł 19, promotor ks. dr M. Raszewski.

 

B. Akademia Katolicka w Warszawie, Studium Teologii w Koninie (chronologicznie)

 

2021

 - P i l a r c z y k M., Tożsamość Jezusa wobec grzechu i zniewolenia człowieka. Studium egzegetyczno-teologiczne, promotor ks. dr M. Raszewski.

Epizod włocławski Bitwy Warszawskiej 1920.pptx