Ks. Mariusz Budkiewicz

Fot. 1. Link

Ks. Mariusz Budkiewicz urodził się 8 kwietnia 1978 roku w Mąkoszynie na Kujawach. W 1986 roku rodzina Budkiewiczów przeprowadziła się do Morzyczyna. W 1993 roku ks. Mariusz podjął naukę w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, które ukończył i zwieńczył zdaniem matury 26 maja 1998 roku.

W 1998 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia wyższe, filozoficzno-teologiczne, uwieńczył tytułem magistra obronionym 16 czerwca 2004 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z homiletyki, na podstawie pracy: „Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych uroczystości Chrystusa Króla roku „C” w kaznodziejstwie polskim w latach 1974-2001”. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 2004 roku z rąk ks. biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.

21 sierpnia 2006 roku został skierowany przez biskupa Wiesława Meringa na czterosemestralne studia podyplomowe dla magistrów teologii. Studia te zwieńczył 23 czerwca 2008 roku licencjatem z teologii oraz pracą dyplomową w ramach seminarium z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra hab. Witolda Kujawskiego pt. „Brzeźno k. Konina. Zarys dziejów miejscowości i parafii”. Praca ta została wydana w formie książkowej.


Został posłany na następujące placówki duszpasterskie:

- 30 VI 2004 - 28 VI 2010 r. - Brzeźno k. Konina, par. MB. Nieustającej Pomocy;

- 28 VI 2010 r. - 30 VI 2011 r. Konin (Morzysław), par. św. Wojciecha;

- 30 VI 2011 r. - 30 VI 2015 r. Lipno, par. Wniebowzięcia NMP;

- 30 VI 2015 r. Zduńska Wola, par. Wniebowzięcia NMP;

- 30 VI 2020 r. Russocice, par. św. Michała Archanioła;

- 1 września 2021 r. Koło, par. Podwyższenia Krzyża Świętego;

- 1 lipca 2022 r. otrzymał nominację na proboszcza par. Wniebowstąpienia Pańskiego.

WYKAZ GŁÓWNYCH PUBLIKACJI KS. MARIUSZA BUDKIEWICZA:

- Proboszczowie i administratorzy parafii Broniszewo w XX wieku, w: Pomniki dają żywym moc czynu, Broniszewo - Morzyczyn - Włocławek 2004;

- Brzeźno. Zarys dziejów, Brzeźno 2009;

- Brzeźno. Zarys dziejów miejscowości i parafii, Brzeźno 2010;

- Kościół i Parafia Wszystkich Świętych w Wąsoszach, Wąsosze 2010 [współautor J. Kołtuniak];

- Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie, Lipno 2013 [współautor S. Grzywiński];

- Proboszczowie i administratorzy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie, Lipno 2014 [współautor S. Grzywiński];

- Dzieje Parafii Wyszyna, Wyszyna 2013;

- Właściciele majątku Wyszyna, Wyszyna 2014;

- Miejsca historyczne, zabytkowe, refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie, Lipno 2015 [współautorzy: I. Grubecka i D. Kostecka];

- Materiały źródłowe do dziejów Lipna, Lipno 2015 [współautorzy: I. Grubecka i D. Kostecka];

- Lipno - małe miasto wielkich ludzi, Lipno 2016 [współautorzy: I. Grubecka i D. Kostecka];

- Kościelne dzieje Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2017;

- Kapłani Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2018. Wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli;

- Duchowieństwo zduńskowolskie w zmaganiach o suwerenność Polski, w: Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość, red. J. Stulczewski, Zduńska Wola 2018. Wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli;

- Maksymilian Maria Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2019;

- Dzieje pielgrzymowania zduńskowolan na Jasną Górę. Przewodnik historyczny, Zduńska Wola 2019. Wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli;

- Ludwik Wicher. Nauczyciel, dyrektor, publicysta, więzień Dachau, Lipno 2019 [współautorzy: I. Grubecka i D. Kostecka];

- Dzieje parafii św. Jakuba Apostoła w Mąkoszynie. 100-lecie konsekracji kościoła, Mąkoszyn 2019;

- Koegzystencja wyznaniowa Zduńskiej Woli - protestanci a katolicy, w: Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej, red. J. Stulczewski, Zduńska Wola 2020. Wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli;

- Śladami męczenników. Parafia Piotrków Kujawski w latach okupacji niemieckiej 1939-1945, Piotrków Kujawski 2020 [współautor J. Kołtuniak].

- Szlakiem miejsc świętych. Dekanat zduńskowolski w 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II. Zduńska Wola 2020. Wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli;

- Duszpasterze parafii św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim, Piotrków Kujawski 2021;

- Maksymilian Maria Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, (wyd. II uzupełnione i poprawione) Zduńska Wola 2021. Wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli;

- Ksiądz Antoni Orchowski (1872–1923) – proboszcz i dziekan w Szadku, w:

„Biuletyn Szadkowski” 20/2020, s. 55-72.

Ponadto ukazały się artykuły w prasie:

W tygodniku „Ład Boży” ukazały się artykuły ks. Mariusza Budkiewicza: Święto radosne, 39/2006, s. 4; Ku Bogu i sprawom niebieskim, 44/2007, s. 2; Dom Boży i Kościół żywy, 43/2007, s. 4-5; Bóg jest ze swoim ludem, 46/2007, s. 1; Wizytacja na dwudziestolecie, 22/2009, s. 5; Majestat, chwała i piękno, 6/2012, s. 2; Błogosławiony orędownik, 23/2012, s. 2; Przesłanie spod Krzyża, 33/2015, s. 1-2; Śladami przeszłości - ku przyszłości, 42/2015, s. 1-2; W rocznicę urodzin i chrztu św. Maksymiliana, 4/2016, s. 2-3; Wiara i historia, 22/2017, s. 1-2; Jest takie miejsce (cz. 1), 31/2017, s. 3; Jest takie miejsce (cz. 2), 32/2017, s. 3; Jest takie miejsce (cz. 3), 31/2017, s. 3; Chrzest sprzed 124 lat, 3/2018, s. 1; Święta Faustyna w Zduńskiej Woli, 4/2018, s. 8.

Drogami wiary z Maryją, 5/2022, s. 4-5; Matka chce być blisko, 6/2022, s. 4-5;

Madonna jest z wami, 7/2022, s. 4-5; Matko, Polska Tobie wierna, 8/2022, s. 4-5; Matka Boża w Grzegorzewie, 9/2022, s. 4; Na galewskim wzgórzu, 10/2022, s. 4-5; Wyznanie wiary, 11/2022, s. 4-5; Czekamy na Twoje przybycie, Matko Boża..., 12/2022, s. 4-5; Hołd dla Maryi, 13/2022, s. 4-5; Królowa w warckiej farze, 14/2022, s. 4-5; Świadectwo wiary pokoleń, 15/2022, s. 4-5; Tryumfalny pochód Maryi, 16/2022, s. 4-5; Zwycięski orszak Jasnogórskiej Pani, 18/2022, s. 4-5; Licheń będzie druga Częstochową, 19/2022, s. 4-5; Kościelec - wiekowe dziedzictwo, 20/2022, s. 4-5; Drogi do Maryi w konińskiej farze, 21/2022, s. 4-5; Matka Boża w grodzie konińskim, 22/2022, s. 4-5; Zapisane w kronice, 23/2022, s. 4-5; Dziedzictwo pokoleń, 24/2022, s.4-5; Najszczęśliwsze chwile w parafii Osiek wielki, 25/2022, s. 4-5; Ze skarbca dziejów (1), 26/2022, s. 4; Ze skarbca dziejów (2), 27/2022, s. 4-5; Chluba i matka kościołów konińskich, 28/2022, s. 4-5; Maryja sprawiła wielka odnowę, 29/2022, s. 4-5; Ku czci św. Wojciecha BM i Matki Bożej (1), 30/2022, s. 4-5; Ku czci św. Wojciecha BM i Matki Bożej (2), 31/2022, s. 4; Siedem wieków parafii w Mąkoszynie (1), 32/2022, s. 4-5; Siedem wieków parafii w Mąkoszynie (1), 33/2022, s. 4-5; Sześć świątyń Uniejowa, 34/2022, s. 4-5; Kazimierz Biskupi - miasto sanktuarium, 35/2022, s. 4-5; Z dziejów Kazimierza Biskupiego, 36/2022, s. 4-5; Królowa męczenników w eremie bieniszewskim (1), 37/2022, s. 4-5; Królowa męczenników w eremie bieniszewskim (2), 38/2022, s. 4; Z dziejów królewskich wiosek, 39/2022, s. 4-5; Pęczniew, 40/2022; W stolicy Ziemi Dobrzyńskiej (1), 41/2022, s. 4-5; W stolicy Ziemi Dobrzyńskiej (2), 42/2022, s. 4-5; Kościoły w królewskim mieście Szadek, 43/2022, s. 4-5; Bazylika kolegiacka w Sieradzu (1), 44/2022, s. 4-5; Bazylika kolegiacka w Sieradzu (2), 45/2022, s. 4-5; Bazylika kolegiacka w Sieradzu (3), 46/2022, s. 4; Kult Matki Bożej w Wierzchach, 47/2022, s. 4-5.

W tygodniku „Adalbertus” ukazały się artykuły ks. Mariusza Budkiewicza: Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, 250/2010, s. 1-2; Kamienie wołać będą, 251/2010, s. 6; Szermierz Chrystusowy, 252/2010, s. 4; Krew męczenników jest posiewem chrześcijan - 69 rocznica aresztowań Kapłanów dekanatu konińskiego, 253/2010, s. 4; Boże! „nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni. W miejscu świętych zgromadzeń rozległ się ryk Twoich wrogów”, Mówię tylko o Ewangelii..., 254/2010, s. 1-2, 6; Ostatnie sługi Twoje, w ostatnim kościele Syna Twego, błagamy Cię za czcią ojców naszych. - Od nieprzyjaciół wyratuj nas, Panie, 255/2010, s. 6; „Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie...”, 256/2010, s. 6; „Jak miła Panie jest świątynia Twoja”, 257/2010, s. 6; „Jak miła Panie jest świątynia Twoja” (cz. 2), 258/2010, s. 6; „Odchodzę już z posterunku” ks. Wacław Liśkiewicz, 259/2010, s. 6; Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha (1), 260/2010, s. 6; Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha (2), 261/2010, s. 6; O Barbarce świętej pieśń, 262/2010, s. 6; Świątynia św. Wojciecha, 263/2010, s. 6; Kiedyś... to były święta!, 264/2010, s. 6; Ksiądz, historyk, dziennikarz i proboszcz parafii Morzysław, 265/2010, s. 6; Kościół św. Wojciecha (2), 266/2010, s. 6; Zawsze pomagaliśmy powodzianom, 267/2010, s. 6; Powódź w parafii św. Wojciecha, 268/2010, s. 6; Jak Biskup włocławski powodzianom pomagał, 269/2010, s. 6; Ks. Tadeusz Szpikowski, 270/2010, s. 6; Cura Animarum - opieka duszpasterska i życie religijno-moralne w parafii św. Wojciecha (1), 271/2010, s. 6; Cura Animarum - opieka duszpasterska i życie religijno-moralne w parafii św. Wojciecha (2), 272/2010, s. 6; „Pamiętaj Polsko o tych dzieciach twoich...” - Ksiądz pułkownik doktor Edmund Nowak, kapelan Wojska Polskiego 2 XII 1891 r. - 7 IV 1940 r., 273/2010, s. 6; Cura Animarum - opieka duszpasterska i życie religijno-moralne w parafii św. Wojciecha (3), 274/2010, s. 6; Cura Animarum - opieka duszpasterska i życie religijno-moralne w parafii św. Wojciecha (4), 275/2010, s. 6; Wieża morzysławska, 276/2010, s. 5-6; Terra Mariana - Ziemia Maryi, 277/2010, s. 6; Terra Mariana - Ziemia Maryi (2), 278/2010, s. 6; Terra Mariana - Ziemia Maryi (3), 279/2010, s. 6; Terra Mariana - Ziemia Maryi (4), 280/2010, s. 6; Terra Mariana - Ziemia Maryi (5), 281/2010, s. 6; Terra Mariana - Ziemia Maryi (6), 282/2010, s. 6; Filar polskiej wiary, nadziei i miłości. Kazanie na dzień św. Wojciecha, 283/2010, s. 6; Kto jest moim Pasterzem?, „Teraz jesteście wolni”, 285/2010, s. 1-2, 6; „Wystarczy ci mojej łaski”, 286/2010, s. 6; Oblicza Maryi pędzlem i sercem malowane, 287/2010, s. 6; Dziękczynienie zamiast kazania, 288/2010, s. 4, 6; Głód Eucharystii, 289/2010, s. 4, 6; Królewski instrument w Morzysławiu, 290/2010, s. 6.