ROCZNIK DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

2020, str. 991-1016


Księża Diecezji włocławskiej 

zmarli w latach 1900 - 2020 (2023*)

Spis nie obejmuje zasadniczo kapłanów, którzy mimo że pracowali w diecezji włocławskiej, zmarli jako kapłani innych diecezji (włączono do tego spisu jednak tych, którzy w KDWł mają swoje biogramy) ; po dacie i miejscu śmierci podano w nawiasie ostatnie miejsce pracy; po średniku podano jeden podstawowy biogram, ostatnie cyfry po przecinku oznaczają strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947, 279 — 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437 — 438

 

 

 KDWł, 1948, 47

 

 

1948, 67 — 68

 

 

 

 

1999, 223 — 224

2019, 639 — 643

Pracy od Niepokalanej Maryi); WłSB, VII, 199 — 201

 

 

 

 

* Spis został zaktualizowany o księży zmarłych w latach 2021-2023