Parafie

  1. Materiał źródłowy, bibliografia i informacje historyczne dotyczące poszczególnych parafii w obecnej Diecezji włocławskiej została umieszczona w "Roczniku Diecezji włocławskiej 2011".


  1. Materiał źródłowy, bibliografia i informacje historyczne dotyczące parafii, które w 2004 przeszły do archidiecezji gnieźnieńskiej znajduje się w "Diecezja włocławska 2000".


  1. Informacje historyczne dotyczące parafii, które w roku 1992 przeszły do Diecezji kaliskiej znajdują się w "Roczniku Diecezji włocławskiej 1991"