s. Gracjana (Stefania Brigida Tysarczyk)

Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. S. Kunikowski, tom 5, s. 152-153.

(1932-1990), członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, wikaria generalna Zgromadzenia, długoletnia przełożona, katechetka, referentka zgromadzeń za konnych diecezji włocławskiej. 


Urodziła się 3 XI 1932 r. w Gdańsku - Nowym Porcie. Ojciec Stanisław, pracownik Poczty Polskiej w Gdańsku, matka Anna z d. Cyganowska. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Gdańsku. Dnia 1 IX 1947 r. rozpoczęła Publiczną Średnią Szkołę Handlową w Gdańsku, którą ukończyła w 1950 r., następnie parę miesięcy pracowała w Banku Inwestycyjnym.

Do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku wstąpiła 5 V 1951 r., nowicjat rozpoczęła 2 VII 1951 r. Następnego roku 2 VII 1952 złożyła pierwszą profesję zakonną, wieczystą 16 VII 1957 r. Po nowicjacie przełożeni skierowali ją do Poznania, gdzie pracowała w l. 1952 - 1954 w przedszkolu Zgromadzenia jako intendentka, a także zdała egzamin na wychowawczynię przedszkola przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i otrzymała 10 XII 1954 r. świadectwo. W l. 1954 w Uniejowie, 1959 była kierowniczką przedszkola w październiku 1959 r. ukończyła kurs dla wykwalifikowanych kierowniczek i wychowawczyń przedszkoli „Caritas”. W l. 1959-1962 pracowała jako wychowawczyni przedszkola w Gdańsku przy ul. Kościelnej 3. W Gdańsku ukończyła ośmiomiesięczny kurs katechetyczny, otrzymując świadectwo 28 II 1960 r. W związku z likwidacją przez władze państwowe caritasowego przedszkola, z dniem 31 XII 1961 r. wypowiedziano siostrom pracę i 31 III 1962 r. rozwiązano umowę. Siostra Gracjana w 1962 r. wyjechała z Gdańska do Babiaka.

Tam pełniła funkcję przełożonej domu i katechetki. W 1968 r. otrzymała takaż nominację do Kalisza, ul. Asnyka 40. We wrześniu 1968 r. otrzymała dekret z Sekretariatu Prymasa Polski powołujący ją na referentkę zakonną w diecezji włocławskiej na okres trzech lat. W Kaliszu 12 VI 1972 r. ukończyła trzymiesięczny kurs PCK. W 1973/ 74 prowadziła katechizację w Zgierzu przy kościele rektoralnym pw. Chrystusa Króla, w 1974/75 w Łowiczu, w l. 1975-1979 w Tomaszowie Mazowieckim Pełniąc te obowiązki, podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, 30 V 1975 r. otrzymała świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Łodzi, a w 1981 r. dyplom magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie sześć lat zaocznie studiowała.

Na kapitule generalnej 25 X 1979 r. została wybrana pierwszą radną generalną, czyli wikarią. Urząd ten pełniła przez dwie kadencje aż do swej tragicznej śmierci. Mimo rozlicznych obowiązków w Zgromadzeniu, nie zrezygnowała z nauczania religii dzieci i młodzieży na terenie Włocławka w parafiach Św. Józefa, Wszystkich Świętych i w katedrze. W 1985 r. bp Jan Zaręba mianował s. Gracjanę członkinią Diecezjalnej Komisji do Spraw Katechizacji, a w marcu tr. wystawił dekret powołujący ją do Komisji do Spraw Misyjnych na trzy lata. W 1987 r. otrzymała dekret od Prymasa Polski kard. Józefa Glempa na referentkę zakonną diecezji włocławskiej na okres pięciu lat. W 1988 r. biskup Henryk Muszyński powołał ją w skład Diecezjalnej Komisji Misyjnej również na pięć lat. Należała też do Komisji Józefologicznej. Brała udział w Synodzie Diecezji Włocławskiej.

Siostra Gracjana całym sercem była oddana pracy katechetycznej i społecznej, Kochała dzieci i młodzież. Pomagała ich rodzicom, będącym w trudnych sytuacjach życiowych, oraz samotnym matkom. Spieszyła z pomocą i radą chorym siostrom. Zawsze pogodna, pełna entuzjazmu, przedsiębiorcza. Organizowała pielgrzymki do sanktuariów maryjnych i do św. Józefa. Była inicjatorką Rycerstwa Niepokalanej przy parafii katedralnej we Włocławku.

Dnia 28 XII 1990 r., prowadząc samochód, wpadła w poślizg i po tragicznym wypadku koło Lubrańca zmarła tego dnia w szpitalu we Włocławku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 XII 1990 r. w katedrze włocławskiej. Pochowana została na włocławskim cmentarzu przy al. Chopina, przy głównej alei.

Arch. ZSWPNM, Akta personalne s. Gracjany Tysarczyk; Księga Sióstr Zgromadzenia od 1895 r.; Jędrzejczak M.L., Słownik biograficzny Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w latach 1922 2002, Włocławek 2004, s. 273-275 (wydruk komput.)

opr. Laurencja M. Jędrzejczak