s. Donata (Marianna Ziomek)

Włocławski Słownik Biograficzny, pod red. S. Kunikowski, opr. Ks. Kazimierz Rulka

(1919-2013), podczas II wojny światowej łączniczka w partyzantce, potem członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, bibliotekarka w książnicy Wyższego Seminarium Duchownym we Włocławku.

Urodziła się 17 IV 1919 r. W miejscowości Maciejowice na Mazowszu, z rodziców Adolfa i Anny, z domu Bomba. Do piątego roku życia przebywała w rodzinnej miejscowości, następnie z rodzicami przeprowadziła się do Ruskiego Brodu w Kieleckiem. W czasie II wojny światowej była łączniczką w partyzantce. Po zakończeniu wojny 21 VII 1945 r. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku (wieczystą profesję złożyła 2 VII 1952 r.).

Najpierw pracowała we włocławskiej świetlicy dla dzieci przy ul. Seminaryjskiej 7, pod kierownictwem ks. Władysława Szafrańskiego. W 1949 r. Została kierowniczką domu dziecka przy ul. Leśnej we Włocławku. Po powrocie do domu generalnego w 1950 r. Zajmowała się m.in. prowadzeniem korespondencji zakonnej i księgowości hotelu „Wspólna Praca”, pełniła też funkcję wychowawczyni postulantek. W latach 1951-1956 odbyła studia specjalistyczne z zakresu filozofii przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Sekcja Teoretyczna) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i uzyskała stopień magistra filozofii na podstawie pracy p.t. Stosunek filozofii przyrody do nauk fizykalnych według Juliusza Seilera i Jakuba Maritaina (Lublin 1956). W tym czasie dodatkowo uczestniczyła w wykładach z psychologii.

Po zakończeniu studiów m.in. 16 lat pracowała w kościelnych instytucjach kulturalnych Włocławka, w tym 14 lat w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego. Pracę w bibliotece seminaryjnej rozpoczęła 17 XI 1959 r. Najpierw jako zastępczyni jednej z pracownic, a od 1 XII 1959 r. Została zatrudniona na stałe. W uzasadnieniu przyjęcia jej do pracy dyrektor biblioteki ks. Zygmunt Tyburski napisał: „wydaje się być pożyteczną pracownicą w przyszłości dla dobra biblioteki i dlatego po rozwadze zdecydowałem [...] o przyjęciu jej na etat biblioteczny”. Do tej pracy kwalifikowały ją m.in. studia wyższe uwieńczone zdobyciem stopnia magistra, znajomość języka łacińskiego i jednego z języków obcych nowożytnych, umiejętność pisania na maszynie. Jeśli chodzi o praktyczne wiadomości w zakresie bibliotekarstwa, to uczyła się ich stopniowo od pracującej od ponad roku (od XI 1958 r.) siostry tegoż zgromadzenia oraz od dyrektora biblioteki. Prace planowane dla s. Donaty to: prowadzenie bieżących spraw administracyjnych (obsługa interesantów, wypożyczenia międzybiblioteczne, akcesja i korespondencja) oraz inwentaryzacja [...]), a gdy czas pozwoli – pomoc w katalogowaniu. Poza tym wiadomo, że s. Donata zajmowała się także formatyzowaniem książek (ustawianiem według wysokości grzbietu).

Od 1964 r. S. Donata była jedyną współpracowniczką dyrektora biblioteki seminaryjnej w pracach nad porządkowaniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru. Do jej obowiązków należało wówczas prowadzenie zakupów nowych publikacji, katalogowanie i inwentaryzacja nowych druków, obsługa interesantów w wypożyczalni miejscowej i międzybibliotecznej, akcesja nabytków oraz korespondencja. Po śmierci dyrektora ks. Zygmunta Tyburskiego (24 XII 1967 r.) przez 6 i pół roku siostra Donata praktycznie sama prowadziła wszystkie prace biblioteczne; przedtem, w 1966 r. (27 VI-1 VII), przeszła pięciodniowy kurs bibliotekarski w Lublinie.

S. Donata zakończyła pracę w bibliotece w VI 1973 r. Skatalogowanie do tego czasu ponad 20 tys. Nowych druków we włocławskiej bibliotece seminaryjnej jest w większości jej dziełem, jej także biblioteka seminaryjna zawdzięcza swoje funkcjonowanie w ciągu ponad sześciu lat od śmierci ks. Tyburskiego.

Po zakończeniu pracy w bibliotece s. Donata była w latach 1973-1975 zatrudniona przez ks. Stanisława Librowskiego, ówczesnego dyrektora ADW i profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pomagała najpierw w porządkowaniu akt i druków ADW oraz wstępnym ich zabezpieczaniu, a potem przeszła do pracy w Ośrodku Archiwów, Biblioteki Muzeów Kościelnych w Lublinie. Po przejściu na rentę inwalidzką (1975 r.) mieszkała w domu generalnym Zgromadzenia we Włocławku przy ul. Orlej, starając się w miarę możności pomagać potrzebującym, przede wszystkim wspierając ich duchowo, chociaż sama dotkliwie cierpiała na osteoporozę, która niekiedy całkowicie ją unieruchamiała.

Zmarła 22 I 2013 r. we Włocławku i została po chowana w kwaterze Sióstr Wspólnej Pracy na cmentarzu włocławskim przy al. Chopina (sektor 54, rząd 2, nr 14).

Arch. Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, Akta s. Donaty Ziomek, b. Sygn.; Arch. BWSD we Włocławku, Kronika biblioteki seminarium duchownego we Włocławku, z. 4: 1957-1959, s. 43, 46, 54, 73, 82; - Gołębiowska J., Siostra Donata Ziomek (1919-2013), W służbie Maryi. Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi” 2013, r. 46, nr 2 (177), s. 77-80; Rulka K., Zmarła siostra Donata Ziomek, bibliotekarka włocławskiej książnicy seminaryjnej 1959-1973, „Mies. Diec. Włocł.-Kron.” 2013, t. 96, nr 2, s. 212-216, fot. Fot. Z dokumentacji BWSD we Włocławku.